A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Pazár Kinga e.v. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a  https://modern-erzelmi-egeszseg.hu/ weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://modern-erzelmi-egeszseg.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. 

Szolgáltató Adatai: 

• Név: Pazár Kinga e.v. 

• Székhely és levelezési cím: MAGYARORSZÁG, 1148 BUDAPEST 14 ker. AJKA UTCA 14.   

• Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.5 

• Képviselője: Pazár Kinga Orsolya 

• Telefonszáma: +36202601600 

• Email címe: info@modern-erzelmi-egeszseg.hu 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Pazár Kinga e.v. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a  https://modern-erzelmi-egeszseg.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://modern-erzelmi-egeszseg.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. 

Szolgáltató Adatai: 

• Név: Pazár Kinga e.v. 

• Székhely és levelezési cím: MAGYARORSZÁG, 1148 BUDAPEST 14 ker. AJKA UTCA 14.   

• Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.5 

• Képviselője: Pazár Kinga Orsolya 

• Telefonszáma: +36202601600 

• Email címe: info@modern-erzelmi-egeszseg.hu 

• Adószáma: 64498902142 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://modern-erzelmi-egeszseg.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. 

1.2. A www.modern-erzelmi-egeszseg.hu weboldal szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. 

1.3. A szerződés nyelve magyar. 

1.4. A Szolgáltató a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége Etikai Kódexe alapján végzi szakmai munkáját. https://coachszovetseg.hu/new/szakmai_dokumentumok/MCSZ_etikai_kodex.pdf 

1.5. Ügyfélszolgálat: Pazár Kinga Orsolya 

• Ügyfélszolgálati iroda helye: MAGYARORSZÁG, 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24. 

• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 10.00-16.00) 

• Telefon: +36202601600 

• Internet cím: https://modern-erzelmi-egeszseg.hu/ 

• E-mail: info@modern-erzelmi-egeszseg.hu 

ADATKEZELÉS – Regisztráció/Feliratkozás 

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. 

A feliratkozás önkéntes, amely után egy úgynevezett automatikus üdvözlő email kiküldésére kerül sor a szolgáltató részéről. Ha az olvasó már fel van iratkozva a weboldal hírelvél listájára, és újra feliratkozik, ebben az esetben nem kap üdvözlő emailt. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át. A feliratkozás bármikor megszüntethető, a kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással, illetve leiratkozási szándékát az ügyfél kérheti írásban a info@modern-erzelmi-egeszseg.hu e-mail címen a szolgáltató felé.  

A feliratkozáskor bekért és kezelt adatok köre: e-mail cím, IP cím, a feliratkozás időpontja. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@modern-erzelmi-egeszseg.hu 

 e-mail címen. 

Az adatokat hírlevél, blogértesítő küldésére küldésére használjuk, csak engedély alapú e-mail marketinget végzünk. 

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZOLGÁLTATÁS/KONZULTÁCIÓ MEGRENDELÉSE ESETÉN 

  1. A szolgáltató egy darab ingyenes konzultációt/tanácsadást adhat az ügyfélnek, amit zoom-on vagy telefonon bonyolítanak le  az ügyfél igénye szerint.  
  2. Az Megrendelő (kliens) és a Megbízott, (coach) a bevezető beszélgetés alapján kölcsönösen megállapodhatnak a szerződéskötésben, a „Modern Érzelmi Egészség önismereti fejlesztő folyamat” csomag megvásárlásában. 
  3. A Kliens kijelenti, hogy nincs tudomása pszichiátriai betegségéről és nem áll pszichiátriai gyógykezelés alatt. 
  4. A szerződés tárgya 

MODERN ÉRZELMI EGÉSZSÉG  Önismereti fejlesztő folyamat 12 alkalmas csomag 

4.1  

A Megbízott vállalja, hogy a Megrendelő rendelkezésére áll a megállapodott időtartamban és időpontokban.  

4.2  

A Megbízott elkötelezett abban, hogy a megfogalmazott célok a fejlesztési folyamat során az Megrendelő javára megvalósuljanak.  

4.3  

A Megrendelő vállalja, hogy elkötelezi magát arra, hogy nyíltan és őszintén álljon a fejlesztési folyamathoz.  

4.4 

A Megrendelő vállalja, hogy hajlandó új tanulási módokat, tevékenységeket kipróbálni, megtartja vállalásait, és ha a megvalósítás során probléma merül fel, arról azonnal értesíti a Megbízott.  

4.5 

A fejlesztési folyamatban alkalmazott valamennyi eszköz és módszer a Megrendelő és a Megbízott kölcsönös megegyezésén és elfogadásán alapul. A fejlesztési folyamat jelen megállapodás szerint 12, azaz tizenkettő coaching ülésből áll.  

4.6 

A Megbízott a jelen megálapodásban meghatározott coaching szolgáltatást személyesen, a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége Etikai Kódexében foglaltak betartásával köteles nyújtani, a jelen megállapodás szerinti kötelezettségeit nem ruházhatja át.  

4.7 

A Megbízott köteles figyelmeztetni az Megrendelőt abban az esetben, amennyiben a szakmai szempontok alapján készített diagnózisa alapján és/vagy a coaching alkalmak során kiderül, hogy a közösen kitűzött cél az Megrendelő fizikai és/vagy mentális betegsége, esetleg függősége miatt nem valósulhat meg. Ebben az esetben a Megbízott társterület szakértőit ajánlja az Megrendelő figyelmébe és a jelen megállapodás felbontásra kerül.  

  1. A szerződés időtartama, az ülések rendje 

5.1.  

A fejlesztő folyamat összesen 12 alkalomból áll. A Megrendelő minimum 12 hét, de maximum 48 hét alatt használhatja fel a 12 alkalmat. Ha a 48. hét elteltével az Megrendelő hibájából nem valósul meg a 12 ülés, akkor Felek új szerződést köthetnek. Ha a 48 hét elteltével a Megbízott (coach) hibájából nem valósul meg a 12 alkalom, akkor a meg nem valósult ülések arányos díját Megbízott köteles visszatéríteni Megrendelőnek. 

5.2 

Az egyes ülések időtartama 90 perc. 

5.3. 

Az ülések helye a Megbízott irodája, vagy megegyezés szerinti online találkozó. 

5.4 

Lemondások 

Az Megrendelő és a Megbízott megállapodnak abban, hogy az Megrendelő legkésőbb az ülés megkezdése előtt 24 órával jelzi, ha valamilyen oknál fogva az ülésen nem tud részt venni. Amennyiben az Megrendelő nem jelzi a lemondást a megadott időben, úgy a coaching ülés megtörténtnek tekintendő és a Megbízott teljes ülést számol el az Megrendelő felé. Ha az ülés a határidőn belül a Megbízott hibájából hiúsul meg, úgy a Megbízott köteles ingyenes pótalkalmat biztosítani.  

5.5 

Az  ülésekről  ülésnapló készül..  

  1. Titoktartás és dokumentáció 

6.1.  

A Megbízott az ülésről ülésnaplót vezet. Az ülésnapló tartalma szigorúan bizalmas, csak és kizárólag az Megrendelőre és a Megbízottra tartozik.  

Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli. Megbízott kijelenti, hogy a munkája során tudomására jutott vagy számára rendelkezésére bocsátott információkat és anyagokat, valamint saját jegyzeteit és az egyéb írásbeli dokumentumokat, harmadik személy tudomására nem hozza. A titoktartási kötelezettség mind a megbízás időtartama alatt, mind azt követően fennáll. 

  1. Egyéb rendelkezések 

7.1 

Felek kijelentik, hogy tudatában vannak annak, hogy a munka sikerének feltétele a coach és a kliens közötti kölcsönös együttműködés, egymás elfogadása, és a bizalom. Vállalják, hogy amennyiben valamely feltételt nem látják biztosítottnak, ezt haladéktalanul egyeztetik, és megoldásra törekszenek, vagy befejezik az együttműködést.  

7.2 

A Megrendelő személy kijelenti, hogy nem áll pszichiátriai kezelés alatt és általa ismert pszichiátriai betegsége nincsen.  

7.3 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a coaching folyamat során felmerül a kliens általi ön- és közveszély okozás gyanúja, a coachnak lehetősége van arra, hogy erről a körülményről az illetékes hatóságokat tájékoztassa.  

7.4 

Jelen Szerződés kizárólag írásban, a felek közös akaratával módosítható. Mindennemű szóbeli megállapodáshoz képest ez az írásbeli megállapodás az irányadó.  

7.5 

Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket esősorban tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadók.